Hallakallion tuulivoiman osayleiskaava

Hallakallion tuulivoiman yleiskaavan hankkeen tiedot ja käsittelyvaiheiden materiaalit on koottu tälle hankesivulle. Täältä löytyy ajantasainen tieto kaavaprosessista koko kaavaprosessin ajan.

YIT Suomi Oy suunnittelee enimmillään 28 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Hallakallion alueelle.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6-12MW. Hallakallio tuulivoimapuisto kattaa noin 3 400 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien sekä Metsähallituksen maalle.

Tehtävänä on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan kaavaprosessin kanssa erillismenettelyssä. Aloitusvaiheessa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville. Kaavaprosessin kanssa rinnan kulkee YVA-prosessi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen prosessina.

Kaupunki toimii kaavaprosessin johtajana ja hoitaa kaavaprosessin kuulemiset. ELY toimii YVA-prosessin johtajana ja hoitaa YVA-kuulemiset.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.

OAS sisältää yhteismenettelyn kuvauksen, hankkeen kuvauksen, suunnitelman osallistumisesta, ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sekä hankealueen nykytilan kuvauksen.

Pyhäjärven kaupunki käsitteli OAS-asiakirjan 21.2.2023 teknisen lautakunnan kokouksessa. OAS on ollut nähtävillä 8.3 - 8.4.2023 välisen ajan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-ohjelma) yleisötilaisuus pidettiin 3.5.2023 klo: 17 - 19.00 Pyhäjärven kaupungintalolla valtuustosalissa.