Hautakangas, Harvankangas tuulivoiman osayleiskaava

Infinenergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Hautakankaan ja Harvankankaan alueelle.
 
Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Hautakankaan ja Harvankankaan tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien, Kärsämänjärven yhteismetsän, Metsähallituksen, UPM-Kymmenen ja muutaman muun metsätaloutta yritystoimintana harjoittavan yrityksen maille.
 
Tehtävänä on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle.
 
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on toteutettu kaavaprosessin kanssa yhteismenettelyssä Hautakankaan vaiheen 1 kaavoitustyön yhteydessä.  Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) päivitetään vaiheen 2 Hautakangas, Harvankangas sisällöllä. 
 
Kaupunki toimii prosessin johtajana ja on hoitanut kaavaprosessin kuulemisten lisäksi myös YVA-kuulemiset. Yhteismenettely on sovittu 7.4.2020 pidetyssä YVAL 8 § mukaisessa viranomaisten ennakkoneuvottelussa.
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus on tarkistanut YVA-selostuksen ja antanut siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.
 
Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävillä oloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.
 
OAS sisältää yhteismenettelyn kuvauksen, hankkeen kuvauksen, suunnitelman osallistumisesta, ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sekä hankealueen nykytilan kuvauksen.
Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, joka on aloittanut 17.12.2020.
Kaavan aikataulutavoitteena on ehdotuskäsittely loppuvuodesta 2024 ja hyväksyminen alkuvuodesta 2025.
 
Kaava on OAS- ja arviointisuunnitelman päivityksessä. Päivitetty OAS on käsitelty teknisessä lautakunnassa 19.3.2024 ja sen jälkeen asetetaan nähtäville 3.4 - 3.5.2024 väliseksi ajaksi.   
 
OAS päivityksen ja kaavaprosessin jatkumisen vaiheessa 2, yleisötilaisuus on Pyhäjärven kaupungintalolla valtuustosalissa pvm. 9.4.2024 klo 18.00 alkaen.  Kahvitarjoilu klo. 17.30 alkaen. Tervetuloa.
Linkki etäyhteyttä varten alla:

Microsoft Teams meeting 

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting