Olet täällä

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus on osa kunnan valvomaa ja ohjaamaa varhaiskasvatuksen palveluiden kokonaisuutta. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajista pidetään varhaiskasvatuslain mukaista rekisteriä varhaiskasvatuksen valvontaa ja tilastointia varten. Yksityinen palveluntuottaja on varhaiskasvatuslain mukaisesti velvollinen ilmoittamaan ko. toiminnan aloittamisesta tai sen oleellisesta muuttamisesta toimintaa valvovalle viranomaiselle.
Pyhäjärven kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma koskee yksiyisen varhaiskasvatuksen järjestämistä Opetushallituksen määräyksen mukaisesti.  

 

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona perheet voivat valita lapselleen yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Paikan hakeminen tapahtuu suoraan yksityiselle palveluntuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaksi.

Yksityisen hoidontuki

Yksityisen päivähoidon järjestämiseksi on mahdollista saada yksityisen hoidon tukea.
Tukeen kuuluu:

  • hoitoraha, jonka suuruus riippuu lapsen päivähoito-oikeuden laajuudesta
  • hoitolisä, jonka suuruus riippuu vanhempien tuloista                            

Yksityisen hoidontukea maksetaan huoltajan hakemuksesta. Tukea maksetaan perheen jokaisesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta päivähoitoikäisestä lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä oppivelvollisuusikään saakka. Tuki maksetaan kunnan hyväksymälle yksityiselle palveluntuottajalle. Huoltajat maksavat yksityisen hoidon palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisen asiakasmaksun.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on lakisääteinen oikeus sivistystoimen maksuttomaan esiopetukseen.

Lisätietoa ja hakeminen KELA:n toimistosta. Yksityisen hoidontuen kustannukset maksetaan KELA:lle Pyhäjärven kaupungin varhaiskasvatuksen menoista.

Kunnan valvontavastuu ja palveluntuottajan velvollisuudet

Kunnalla on valvontavastuu oman kunnan alueella toimivista yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista. Yksityinen palveluntuottaja on varhaiskasvatuslain (540/2018 44 §) mukaisesti velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen toiminnasta ennen toiminnan aloittamisesta toimintaa valvovalle viranomaiselle. Palveluntuottajan on viipymättä tehtävä kirjallinen ilmoitus myös toiminnan lopettamisesta aloittamista koskenvan ilmoituksen vastaanottaneelle kunnan toimielimelle.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noudatettava varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä muita varhaiskasvatusta ohjaavia lakeja ja määräyksiä. Yksityinen varhaiskasvatus on järjestettävä lapsen edun mukaisesti ja lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Kun perhe ostaa palvelua hoiva- ja hoitopalveluyritykseltä, joka tarjoaa palvelun lapsen kotona, perhe voi saada verotuksessa kotitalousvähennystä mutta ei KELA:n maksamaa yksityisen hoidon tukea. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta ja ohjaus:
Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto, asiointi ajanvarauksella

Sirpa Lipponen
varhaiskasvatuksen ohjaaja
p. 044 445 7669
käyntiosoite Ollintie 26   86800 PYHÄSALMI