Pakolaisinfo

Ukrainan tilanne herättää meissä kaikissa huolta ja kysymyksiä. Akuutin kriisin keskellä on kuitenkin erityisen tärkeää pitää pää kylmänä ja arvioida jo tapahtuneiden ja mahdollisesti tulevien muutosten vaikutusta turvallisuuteemme huolella – ei viivytellen, mutta huolella, kuten Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on todennut.

Varautuminen kuuluu kuntien perustehtäviin, ja se pohjautuu aina normaaliolojen järjestelyille. Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin edesauttaa tilanteista selviämistä. Kaupungin tehtäviin kuuluu muun muassa erilaisten suunnitelmien tekeminen, kuten valmiussuunnitelmat ja evakuointisuunnitelmat, joiden ajantasaisuutta tarkistetaan määräajoin.

Tilanne Euroopassa voi aiheuttaa huolta myös pyhäjärvisissä ja voi palauttaa mieliin vaikeita asioita. Huoli kannattaa kanavoida arjen tekemiseen, työhön ja huolenpitoon lähimmäisistä.

Mikäli ajankohtaiset uutiset maailmalta ja Ukrainan kriisistä aiheuttavat huolta ja ahdistusta, on näistä hyvä puhua läheisten kanssa. Myös erilaisia auttavia puhelimia ja verkkopalveluita on tarjolla runsaasti. Jos kaipaat kuuntelijaa tai juttuseuraa, älä jää yksin vaan hae apua:

Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa. Oppilas- ja opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin palvelut ovat käytettävissä. Sekä oppilaat että vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Pyhäjärvellä asuu sekä ukrainalais- että venäläistaustaisia ihmisiä. On tärkeää muistaa kunnioittaa kanssaihmisiä eikä minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää pidä hyväksyä.

 

1. Kun saavut Ukrainasta Suomeen

 • Jos sinulla on biometrinen passi, voit oleskella Suomessa viisumivapaasti 3kk. Huomioi kuitenkin, että ilman oleskelulupahakemusta tai -lupaa sinulla ei ole oikeutta vastaanottokeskusten tai kuntien palveluihin.
 • Hakeaksesi tilapäisen suojelun perusteella turvapaikkaa, sinun tulee ilmoittautua poliisille tai rajaviranomaiselle. Suosittelemme tekemään tämän rajalla tai viimeistään heti kuntaan saapumisen jälkeen.

Poliisin ohjeistus turvapaikan hakemisen osalta on seuraava:

Ukrainasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen saapuneet henkilöt voivat hakea tilapäistä suojelua Oulun ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimipisteessä. Ruuhkien välttämiseksi hakemuksen jättämisestä on hyvä sopia poliisin kanssa etukäteen.

Tämä uutinen koskee oleskeluluvan hakemista tilapäisen suojelun nojalla. Turvapaikan hakeminen on toisenlainen prosessi, ja omasta osastaan siinä poliisi on kertonut verkkosivullaan Tietoa turvapaikanhakijoille (poliisi.fi).

Poliisin toimipisteet, joissa hakemuksen voi tehdä

Poliisilla on toimipisteet, joissa Ukrainasta paennut henkilö voi hake tilapäistä suojelua:

 • Jyväskylän poliisiasema, Urhonkatu 2, 4. krs, 40100 JYVÄSKYLÄ;
 • Kajaanin poliisiasema, Lönnrotinkatu 2 A, KAJAANI
 • Oulun keskustan poliisiasema, Kirkkokatu 13, OULU
 • Ylivieskan poliisiasema, Katajaojankatu 4, YLIVIESKA

Poliisi ottaa tilapäisen suojelun hakemuksia vastaan arkisin kello 8.00–16.15.
Hakemuksen jättämisen jälkeen poliisi ohjaa hakijan majoittumaan Maahanmuuttoviraston määrittelemään vastaanottokeskukseen tai jos Sinulla on asunto valmiina, kerrothan sen poliisille. Hakemuksen käsittelee Maahanmuuttovirasto.

Hakemuksen jättämisestä kannattaa sopia etukäteen

Ukrainasta saapuvien on hyvä etukäteen sopia tilapäisen suojelun hakemisesta poliisin kanssa, jotta poliisin toimipisteet eivät ruuhkautuisi. Asiointiajasta ja -paikasta voi sopia soittamalla numeroon 0295 464 555, joka palvelee arkisin kello 8.00–16.15 suomeksi ja englanniksi. Kyseiseen puhelinnumeroon soittamalla Ukrainasta saapuva tai hänen tukihenkilönsä voi myös kysyä poliisilta muista tilapäisen suojelun hakemiseen liittyvistä asioista.

Yksityismajoituksessa asuvat hakijat

Poliisi kirjaa yksityismajoitusasiakkaiksi ne tilapäistä suojelua hakevat, jotka asuvat yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten tai tuttavien luona. Poliisi ilmoittaa näistä henkilöistä sille vastaanottokeskukselle, jonka toimialueella heidän yksityismajoituksensa sijaitsee. Vastaanottokeskus ottaa yksityismajoittujiin yhteyttä.

 • Sinun kannattaa hakea turvapaikkaa tilapäisen suojelun perusteella. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin normaali turvapaikkahakemus.
 • Lisätietoa tilapäisestä suojelusta: 
  https://migri.fi/tilapainen-suojelu
 • Kun olet tehnyt oleskelulupahakemuksen koskien turvapaikkaa, sinulla on oikeus vastaanottokeskusten järjestämiin palveluihin.
 • Voit hakea oleskelulupaa myös muulla perusteella, kuten perhesiteen tai työpaikan perusteella.
 • Saadaksesi kunnallisia palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja tai kotoutumisen edistämisen palveluja, sinulla tulee jo olla myönnetty oleskelulupa.
 • Oleskelulupahakemuksen jättämisen jälkeen voit hakea lapsillesi koulupaikkaa perusopetukseen. Tässä sinua auttaa Vastaanottokeskus (VOK), jonka järjestelmään kuulut.
 • Ukrainalaisille ei tehdä tällä hetkellä kielteisiä päätöksiä, jotka johtaisivat maasta poistamiseen
 • Pyhäjärven tilapäisen suojelun asiakkaat kuuluvat Äänekosken Hemcaren vastaanottokeskuksen asiakkaiksi. Äänekosken Hemcare vastaanottokeskus 044-777 7210, aanekoskiathemcare.fi (aanekoski[at]hemcare[dot]fi)

2. Työnteko-oikeus

 • Jos sinulla on työperusteinen oleskelulupa, voit sen perusteella työskennellä Suomessa, luvan määrittämällä tavalla.
 • Jos saat oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voit työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia. Sinulla ei kuitenkaan ole työnteko-oikeutta ennen kuin olet saanut päätöksen.
 • Jos olet Suomessa turvapaikanhakijana, saat tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun olet hakenut turvapaikkaa. Raja on kolme kuukautta, jos olet esittänyt voimassa olevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle. Raja on kuusi kuukautta, jos et ole esittänyt matkustusasiakirjaa. 
  Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus
 • Jos olet Suomessa viisumivapaasti ja haluat työskennellä, voit tehdä töitä tietyissä tehtävissä. 
  Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa
 • Jos sinulla on työpaikka Suomessa, voit hakea oleskelulupaa myös sen perusteella. Voit jättää oleskelulupahakemuksen verkossa Enter Finlandissa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

3. Toimeentulo

4. Ilmoita maahanmuuttovirastolle, jos järjestät kuljetuksia Suomeen

 • Maahanmuuttovirasto on avannut verkkosivuilleen lomakkeen, jolla kuljetuksia järjestävät vapaaehtoiset voivat ilmoittaa tulijoista. Lomake löytyy osoitteesta: https://migri.fi/ukk-ukraina#kuljetukset
 • Samaiselta sivulta löytyy myös muuta tietoa asiaan liittyen.

5. Yhteystietoja

Kiireellisen avun tarve (välitön hoidon tarve, soita 112)

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys vastaa asiakkaiden kiireellisen lastensuojelun ja sosiaalihuollon avun tarpeeseen.
Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kiireellisesti ensisijaisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat lapset, mutta myös aikuisten kiireellinen avun tarve arvioidaan.

Kiireellinen lastensuojelu ja sosiaalihuolto
Sosiaali- ja kriisipäivystys, Rannikko ja Eteläinen, puhelinnumero 044-703 6235, ma - to kello 8-14, perjaintai klo 8-12 Virka-aikana 044 445 6711

Numerosta annetaan ohjausta ja neuvontaa myös aikuisten akuuteissa, vakavissa kriisitilanteissa. Virka-ajan ulkopuolella arkisin ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden.

Yhteydenotto sosiaalipäivystykseen tapahtuu soittamalla hätäkeskukseen, puhelinnumeroon 112. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksestä vastaa alueellinen Jokilaaksojen sosiaalipäivystys, 044-479 3644.

Terveydenhuolto

Päivystys ja ensiapu soita ennen hakeutumista päivystykseen klo 8-16 
Puh. 044 7700701
Pyhäjärven päivystys 
Toipilaspolku 1, 
86800 Pyhäsalmi

Ilta- ja yöpäivystys klo 16 - 8, sekä viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys
Soita päivystysapuun 116117, kun pohdit päivystykseen lähtemistä ja oma terveyskeskuksesi on kiinni.
Ilta-, yö-, viikonloppu- sekä arkipyhäpäivystys toimivat Oulaskankaan sairaalassa, Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa sekä Iisalmen sairaalassa.

Synnytysosasto ja synnyttäjien vastaanotto
sijaitsee Oulun Yliopistollisessa sairaalassa
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 OYS 
Puhelin 08 315 3198

Kajaanin synnytyssairaala
Sot­ka­mon­tie 13, 3. krs. si­sään­käyn­ti F1
87300 Ka­jaa­ni
Synnytysosastolla hoidetaan synnytyksiä kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Synnyttämään tultaessa ei tarvitse soittaa etukäteen.

Pyhäjärven kaupungin yhteyshenkilö maahanmuutto-, pakolais- ja kotoutumisasioissa
Työllisyyskoordinaattori Marita Rytkönen
Puh: 044 4457651
marita.rytkonen(at)pyhajarvi.fi
Avoinna arkisin 
8.00 - 15.30

 

Yhteyshenkilö

Työllisyyskoordinaattori 
Marita Rytkönen
Puh: 044 4457651
marita.rytkonen(at)pyhajarvi.fi