Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Pyhäjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet
 
Underground Rescue
Hankkeen tavoitteena on kehitttää Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävä työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Kohderyhmänä mm. kaivosyhtiöt ja niiden aliurakoitsijat, rakennusteollisuus, energiateollisuus,
ydinvoimaloiden pelastusyksiköt, tutkimuslaitokset ja alueelliset palo & pelastuslaitokset. Hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen 25.6.2019 ja hankkeen päätoteuttajana on Pyhäjärven kaupunki.

Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 7 §:n nojalla tukea yhteensä 213 250 € vuodelle 2019.

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2019 – 31.12.2021
Hankkeen kokonaisbudjetti: 739 228€
Hankkeen kumppanit: J&T Technology Oy, Posiva Oy, Agnico Eagle Oy, Anglo American Exploration – Finland AA Sakatti Mining Oy, Sotkamo Silver AB, M-Solutions Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, Dräger Finland Oy, Heat-It Oy, Pyhäjärven kaupunki, Suomen Palopäällystöliitto SPPL, Centria Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Yliopisto Kerttu Saalasti Instituutti  ja Nihak Ry.

Hankkeen esite on saaatavilla täällä.

Hankkeen virallinen tiedotustaulu on saatavilla täällä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Risto Mäkeläinen, +358 40 620 5682, risto.makelainen@pyhajarvi.fi

 

Callio Energy Park
Hankkeen tavoitteena on kehittää Pyhäsalmen kaivosalueelle ja lähiympäristöön uusiutuvan energian liiketoimintakonsepti. Ainutlaatuinen infrastruktuuri mahdollistaisi houkuttelevan toimintaympäristön teollisen mittakaavan investoinneille, joka sisältäisi eko- ja energiatehokkaita ratkaisuja puhtaan kiertotalouden kestävillä periaatteilla.

Hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen (yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen) 14.10.2020 Pohjois-Pohjanmaan Ely – keskukselta. Callio Energy Park selvityksen päätoteuttajana on Pyhäjärven kaupunki.

Lisäksi hankkeen yksityisiä yritysrahoittajia ovat Loiste Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, Suomen Voima Oy, YIT Oyj, Nihak Ry ja Pyhäjärven kaupunki.

Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2021 – 31.12.2021
Hankkeen kokonaisbudjetti: 171 350 €

Lisätiedot: Projektipäällikkö Terho Kivimaa, +358 40 5369238, terho.kivimaa@pyhajarvi.fi