Laskutustiedot

Pyhäjärven kaupungilla on käytössä sähköinen ostolaskujen käsittelyjärjestelmä. Laskut pyydetään ensisijaisesti toimittamaan sähköisesti.

Pyhäjärven kaupungin verkkolaskuosoite:

Y-tunnus: 0210261-7
Verkkolaskuosoite: 003702102617
Verkkolaskuoperaattori: CGI Suomi Oy
Välittäjätunnus: 003703575029

Pyhäjärven kaupungin paperilaskut toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Pyhäjärven kaupunki
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi

Paperiset laskut toimitetaan laskutusosoitteeseen, jossa laskut skannataan tietojärjestelmään. Laskun voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: ostoreskontraatpyhajarvi.fi


Laskuissa on mainittava:

  • tilaaja-/ostajaorganisaation virallinen nimi (Pyhäjärven kaupunki)
  • tavaran tai palvelun toimitusosoite
  • tilaajan/ostajan yksilöintiedot (esim. Ikosen koulu)
  • tilaajatunnus, jonka tilaaja/ostaja ilmoittaa aina tilauksen yhteydessä. Tilaajatunnus on nelinumeroinen luku.

Laskujen tulee täyttää myös Verohallituksen antamien ohjeiden mukaiset vaatimukset.

 

Rakentamispalveluiden laskutus

Pyhäjärven kaupunki on arvonlisäverolain 8 c§ tarkoittama rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä yhteisö. Kaupungin ostamiin rakentamispalveluihin sovelletaan rakentamisen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Yleisten laskumerkintöjen lisäksi käänteisen arvonlisäveron laskuissa tulisi olla näkyvillä:
- ostettavan palvelun luonne (onko rakentamispalvelua)
- myyjän ja ostajan y-tunnus (Pyhäjärven kaupunki 0210261-7)
- teksti: käännetty verovelvollisuus AVL 8 c§
Laskuun ei sisällytetä verokantaa eikä siihen liittyvää veron määrää

 

YEL-todistusten toimittaminen

Kun julkisen alan työnantaja hankkii toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella työtä, se vakuutetaan julkisten alojen eläkelain (Juel) mukaan, jos yrittäjällä ei ole voimassa olevaa YEL-vakuutusta. Tämä koskee myös tilanteita, jolloin yrittäjällä ei ole velvollisuutta ottaa YEL-vakuutusta (Yrittäjän eläkelaki 4§).

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimi) toimivan yrittäjän tulee toimittaa ensimmäisen laskun yhteydessä YEL-todistus, vakuutustodistus, kopio maksetusta eläkemaksusta tai vapautuspäätöksen kopio. Tämän jälkeen YEL-todistus toimitetaan vuosittain ensimmäisen laskun yhteydessä. Vain toiminimellä tehdystä työstä pyydetään todistus YEL-vakuutuksesta. Muiden yhtiömuotojen (Oy, Ky, Ay, ry tai osuuskunta) ei tarvitse toimittaa YEL-todistusta.