Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä)

Terveydenhuoltolain 12.1 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

HYTE-työryhmän tehtävänä on laajan hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvointiraporttien vuosittainen laadinta.

HYTE-työryhmä järjestää vuosittain myös järjestötapaamisia.

Yhteystiedot:
Jouni Tilli, HYTE-ryhmän puheenjohtaja, puh.044 445 7636 s-posti jouni.tilli(at)pyhajarvi.fi
Eeva Vaskilampi, HYTE-ryhmän sihteeri, puh. 044 4457608 s-posti eeva.vaskilampi(at)pyhajarvi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE)- ja lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE)- työryhmä:

Jouni Tillihyvinvointijohtaja
Henrik Kiviniemikaupunginjohtaja
Marja-Leena Lehtomäkiperhekeskus, PPKY Selänne
Teuvo Blombergperhekeskus, PPKY Selänne
Sirpa Pengerkoskisosiaalipalvelut, PPKY Selänne
Virpi Jaatinenikääntyneiden palvelut, PPKY Selänne
Sami Laukkanentekninen toimi
Essi Havanavarhaiskasvatus
Juha Ahovapaa-aika, nuorisopalvelut
Marko Pehkonenvapaa-aika, liikuntapalvelut
kulttuurituottajavapaa-aika, kultttuuripalvelut
Eeva Vaskilampiyhteisöasiamies
Satu Väyrynensiivous- ja ruokapalvelut
Raija Mykkänensiivous- ja ruokapalvelut
Taija Kekäläinenkoulupsykologi
Mirka Majavakoulukuraattori
Pentti Miettinenkoulukuraattori
Jarkko OjalaIkosen koulu
Tiina Ahola-HoutsonenSalmen koulu
Tuija Vanha-ahoPyhäjärven lukio
Sari Torssonen-FagerlundPyhäjärven 4H-yhdistys
Maija HuttunenPyhäjäjärven Seurakunta

Koulujen vararehtorit ja koulukuraattorit
-kiertävä vuoro