Olet täällä

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden tehtävänä on luoda puitteet liikenteelle, asumiselle ja erilaisille kunnallisille toiminnoille, sekä hyvän 
rakennustavan edistäminen, ihmisten elinympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristön laadun parantaminen ja 
suojeleminen. 
  
Kiinteistönhuollon tehtävänä on tuottaa kiinteistön hoitopalvelut kaupungin kiinteistöissä. Kiinteistön hoitopalveluihin kuuluu 
kiinteistöjen ja LVIS-laitteiden tarkastus-, hoito-, huolto- ja pienkorjaustehtävät sekä piha-alueiden hoitotehtävät.
 
Kaavatiestö, yleiset alueet ja yksityistiet käsittävät liikenneväylien, valaistuksen, torin, paikoitusalueiden, venelaitureiden 
kunnossapidon, sekä yksityisteiden tienpidon avustamisen.
 
Ruokahuollon tehtävänä on ruokapalvelujen tuottaminen eri hallintokunnille taloudellisesti ja laadukkaasti.