Olet täällä

Kaavamuutokset

Pyhäjärven kaupungin käynnissä olevat kaavaprosessit

 

Ruotasen asemakaavan muutos ja maanalainen asemakaava

Ruotasen asemakaavan laajennus ja maanalainen asemakaava on vahvistettu 7.12.2020

 

Hautakankaan tuulivoiman osayleiskaava

Hautakankaan osayleiskaavan osallitumis ja arviointisuunnitelma (OAS) joka sisältää ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA) on käsitelty teknisessä lautakunnassa 19.1.2021 ja asetetaan nähtäville kuulemista varten 27.1.2021 - 26.2.2021 väliseksi ajaksi.

Kuulutus ja OAS-asiakirja ovat luettavissa sivun alareunassa pdf-tiedostoina.

Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan avoin yleisötilaisuus on pidetty keskiviikkona 10.2.2021 klo 17.30 etätilaisuutena.
Tallenne tilaisuudesta.

 

 

 

     

    Pyhäsalmen asemakaavan korttelit 1320 - 1322 muutos

    Sairaalan alueen asemakaavanmuutos on ehdotusvaiheessa