Avustukset

Liikuntapalvelut jakaa vuosittain toiminta-avustusta paikallisille liikuntajärjestöille yhteensä 20 000 €. Avustussummasta 2500 € suunnataan erillisellä hakemuksella suoraan juniorityöhön (ks. juniorituki). Paikallisilla liikuntajärjestöillä tarkoitetaan valtakunnallisiin keskusjärjestöihin kuuluvia rekisteröityjä liikuntajärjestöjä, joiden sääntöjen mukaisena pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan järjestäminen tai muu liikuntaa edistävä toiminta.

Liikuntapalvelut ottaa avustuksia myöntäessään huomioon
* Toiminnan laatu, laajuus, monipuolisuus ja näkyvyys
* Järjestetyt harjoitukset, kilpailut, tapahtumat ja tilaisuudet
* Osallistujamäärät
* Juniorityö
* Yhteiskunnallinen merkitys
* Ohjaajien määrä
* Omatoiminen varojen hankinta, talkootyö
* Osallistuminen muiden järjestämiin tapahtumiin (kilpailut ym.)
Perusteena käytetään edellisen vuoden toiminnasta annettuja tietoja. Kaiken avustettavan toiminnan on oltava liikuntatoimintaa.

Juniorituki

Vuodesta 2015 alkaen liikuntajärjestöillä on mahdollisuus hakea erillistä junioritukea toiminnan kehittämiseen. Avustussumma jaetaan kirjallista selvitystä vastaan:
a) Junioritoiminnan ohjaaja- ja kouluttajakoulutukseen
(liitteeksi koulutusesite, kustannukset ja ajankohta)
b) Alkavaan juniorityöhön
(liitteeksi toimintasuunnitelma, kustannusarvio ja toteutusajankohta)
c) Juniorileiritykseen
(leirisisältö, kustannukset ja ajankohta)

Avustuksen valvonta

Liikuntapalvelut valvoo avustusten käyttöä. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, peritään saatu avustus takaisin. Avustusta saaneet sitoutuvat pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tarkastusta varten. Avustuksia saaneet ovat velvollisia antamaan selvityksen saamansa avustuksen käytöstä seuraavan vuoden hakuun mennessä. Avustusta voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon sitä on myönnetty ja se tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Selvitys on tehtävä myös vaikka avustusta ei haettaisikaan seuraavalle vuodelle.