Tulevaisuus

Strategisiksi painopisteiksi on valittu:

 1. Saavutettavuudesta, infrastruktuurista ja osaamisesta vetovoimaa
 2. Elinvoimasta ja hyvinvoinnista pitovoimaa
 3. Kaupunkikonsernin tasapainoinen talous ja konserniyhtiöiden rooli elinvoiman edistämisessä
 4. Alueellinen yhteistyö ja vuorovaikutus


Strategisiksi tavoitteiksi on valittu painopisteiden alueilta:

 1. Saavutettavuudesta, infrastruktuurista ja osaamisesta vetovoimaa
  1. Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa
  2. Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä
  3. Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen
  4. Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen
  5. Resurssiviisas Pyhäjärvi
  6. Viihtyisä elinympäristö
 2. Elinvoimasta ja hyvinvoinnista pitovoimaa
  1. Hyvinvoiva kasvuyhteisö
  2. Sivistyksestä virtaa
  3. Kantokykyinen palvelutuotanto
  4. Mukaan vetävä toimintakulttuuri
  5. Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa
 3. Kaupunkikonsernin tasapainoinen talous ja konserniyhtiöiden rooli elinvoiman edistämisessä
  1. Talous tasapainossa
  2. Tytäryhtiöiden elinvoimatyö
  3. Kestävät ja vaikuttavat investoinnit
  4. Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen
 4. Alueellinen yhteistyö ja vuorovaikutus
  1. Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi
  2. Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita
  3. Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa


Kaupunkistrategian painotukset ja tavoitteet tarkennetaan vuosittain talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa, joiden valmisteluvastuu kohdennetaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja tytäryhtiöille. Talousarviokirjaan valmistellaan tavoitekohtaisesti tarkemmat toimenpiteet ja niiden arvioimiseen soveltuvat mittarit.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti osavuosikatsauksissa sekä yksityiskohtaisemmin konsernin tilinpäätöksessä. Strategian toteutumista arvioidaan osavuosikatsauksissa talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mittarien avulla. Saatuja seurantatietoja hyödynnetään joka vuosi tehtävällä strategian päivittämisen tarvearvioinnilla.

Uusiutuvan energian investoinnit 2021-2027:

                     Miljardin Pyhäjärvi