Esiopetus

Yleistä esiopetuksesta

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta. Esiopetuksen velvoittavuuden myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on osallistujille maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Mikäli perusopetuksen tavoitteita ei voida lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat esiopetuksen sisällön suunnittelua ja toimivat perustana paikallisille opetussuunnitelmille. Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määräävät esiopetukselle asetetut tavoitteet.

Esiopetus järjestetään Ikosen koululla (os. Pyhäjärventie 4).

Lukuvuodelle 2024 - 2025 esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen

Esiopetusvelvollisia 1.8.2024 alkavalle lukuvuodelle ovat vuonna 2018 syntyneet. Esiopetukseen ilmoittautuminen päättyi 14.2.2024 ja päätös esioppilaaksi ottamisesta niiden osalta, jotka tuohon päivään mennessä jättivät hakemuksen, on tehty Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 21.2.2024. 

Esiopetusikäiselle voi hakea tarvittaessa kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Päivähoitoon ei voi ilmoittautua Wilman kautta. 

Lisätietoa: https://pyhajarvi.fi/fi/varhaiskasvatuspaikan-hakeminen-ja-muutokset

Otathan yhteyttä koulutoimistoon joko p. 040 153 6021 tai s-postilla sivistys.kirjaamoatpyhajarvi.fi (sivistys[dot]kirjaamo[at]pyhajarvi[dot]fi) jos olet muuttamassa kevään tai kesän aikana Pyhäjärvelle ja perheessäsi on joko esi- tai perusopetusikäinen lapsi. 

 

Kuljetus
Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Pyhäjärvellä kuljetukset perus- ja esiopetuksessa järjestetään Perusopetuslain 32 §:n mukaan. Lisäksi Pyhäjärven kaupunki järjestää kuljetuksen niille esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-3. -luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 - 5 km.

Esiopetussuunnitelma

Koulukuljetusaikataulu ilmoitetaan Wilmassa.

 

Esiopetusikäisten varhaiskasvatus

Kunnallinen varhaiskasvatus: 
/varhaiskasvatus
/varhaiskasvatuspaikan-hakeminen

Hakemuslomake:
https://pyhajarvi.daisynet.fi/eDaisy