Olet täällä

Esiopetus

Ajankohtaista esiopetuksessa

Esiopetukseen ilmoittautuminen vuonna 2017 syntyneet
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Vastuu esiopetukseen osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetukseen ilmoittautuminen Pyhäjärvellä tapahtuu Wilman kautta ajalla 16.1. - 5.2.2023.

Pyhäjärvellä kirjoilla olevien v. 2017 syntyneiden lapsen huoltajille on lähetetty kirjeellä Wilma-tunnukset ja ohjeet ilmoittautumiseen.
Tarvittaessa lisätietoja s-postilla sivistys.kirjaamo(at)pyhajarvi.fi tai puhelimitse puh. 040 153 6021/opetuspalvelujen sihteeri Tiina Niemi

 

Esiopetusikäisten varhaiskasvatus 1.8.2020 alkaen

Kunnallinen varhaiskasvatus: 
https://www.pyhajarvi.fi/fi/varhaiskasvatus
https://www.pyhajarvi.fi/fi/varhaiskasvatuspaikan-hakeminen

Hakemuslomake:
https://pyhajarvi.daisynet.fi/eDaisy

Yleistä esiopetuksesta

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta. Esiopetuksen velvoittavuuden myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on osallistujille maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Mikäli perusopetuksen tavoitteita ei voida lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat esiopetuksen sisällön suunnittelua ja toimivat perustana paikallisille opetussuunnitelmille. Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määräävät esiopetukselle asetetut tavoitteet.

Esiopetus järjestetään Ikosen koululla (os. Pyhäjärventie 4).

Kuljetus
Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Pyhäjärvellä kuljetukset perus- ja esiopetuksessa järjestetään Perusopetuslain 32 §:n mukaan. Lisäksi Pyhäjärven kaupunki järjestää kuljetuksen niille esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-3. -luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 - 5 km.   

Esiopetussuunnitelma

Koulukuljetusaikataulu ilmoitetaan Wilmassa.

LUKUVUOSI 2022-2023 / Työ- ja vapaapäivät
Koulu alkaa ke 10.8.2022
Syysloma vko 43/2022
Joululoma 23.12.2022 - 8.1.2023
Talviloma vko 10/2023
Koulu päättyy la 3.6.2023