Osallistu ja vaikuta

Pyhäjärven kaupungin asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon monin eri tavoin.

Palauteen antaminen ja suorat yhteydenotot

Palautetta voi antaa kaupungin nettisivujen sähköisen lomakkeen kautta. Saapuneita palautteita luetaan virka-aikana ja niihin vastataan mahdollisimman pian.
Päättäjiin ja kaupungin viranhaltijoihin voi ottaa suoraan yhteyttä. Kaupungin viranhaltijoiden yhteystiedot löytyvät kaupungin nettisivuilta. Yhteystietoja voi kysyä myös kaupungintalon yhteispalvelupisteestä 08-7697 111. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimiatpyhajarvi.fi.

Kuntalaisaloite

Pyhäjärvisillä on oikeus tehdä Pyhäjärven kaupungin toimintaa koskevia aloitteita. Aloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään. Aloitteella on merkitystä laajemmalle, kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.
Kuntalaisaloitteet käsittelee se viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet ilmoitetaan aloitteen tekijälle.

Helpoiten kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti täyttämällä lomakkeen kuntalaisaloite.fi -palvelussa.
Paperisena toimitettavissa kuntalaisaloitteissa tulisi huomioida seuraavat asiat:

  • aloitteessa tulee olla selvästi mainittuna, että kyseessä on kuntalaisaloite
  • aloitteesta tulee käydä ilmi mitä asiaa aloite koskee sekä
  • aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot

Paperisen aloitteen voi lähettää osoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi tai toimittaa kaupungintalon yhteispalvelupisteeseen. Kuoreen merkintä ”Kuntalaisaloite”.

Neuvostot ja vaikuttajaryhmät

Erityisryhmien ja eri ikäisten asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Pyhäjärvellä edistävät vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorten vaikuttajaryhmä.
Kyläneuvostossa Pyhäjärven kyläyhdistysten/kylätoimikuntien edustajat tekevät esityksiä ja antavat lausuntoja kyliä koskevissa asioissa ja edistävät kylien elinvoimaisuutta. Paikallisten järjestöjen kanssa on säännöllisiä järjestötapaamisia.

Vaalit

Kaupungin päätöksentekoon voi vaikuttaa äänestämällä joka neljäs vuosi pidettävissä kuntavaaleissa. Kuntalaisten valitsemista valtuutetuista koottu kaupunginvaltuusto päättää kaupungin tärkeimmistä asioista ja hallinnon järjestämisestä. Tulevista vaaleista saa lisätietoa Oikeusministeriön vaalit.fi -sivustolta.

Kuulutukset, esityslistat ja pöytäkirjat

Kuulutukset julkaistaan kaupungin nettisivuilla. Valtuuston ja muiden luottamuselinten kokousajat, esityslistat ja pöytäkirjat ovat myös luettavissa kaupungin nettisivuilta.

Kyselyt

Kuntalaisten näkemyksiä ja kehitysideoita voidaan kerätä sähköisillä kyselyillä. Esimerkiksi kaupunkistrategian päivittämisen yhteydessä julkaistuun kyselyyn vastaamalla on kuntalaisilla ollut mahdollisuus vaikuttaa strategian sisältöön. Ajankohtaisista kyselyistä tiedotetaan.