Nuorisopalvelut

NUORISOPALVELUJEN TOIMINTA-AVUSTUS
Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan
- valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita
- Muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintän 2/3 on alle 29-vuotiaita. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä.
- Vapaiden toimintaryhmien avusten käytöstä ei tarvitse antaa erillistä vuositilitystä, vaan jokainen avustuskerta käsitellään yksilöllisesti annettujen selvitysten mukaan.
Kohdeavustukset
- Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista avustusta, joka voidaan myöntää nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan sekä yhdistyksen osalta sellaiseen nuorisotapahtumaan ja nuorisotyötä tukevaan toimintaan, johon ei ole mahdollista saada muita eritysavustuksia, mutta jonka tukeminen on nuorisotyön kannalta perusteltua.
Nuorisopalvelut ottaa avustuksia myöntäessään huomioon
* Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus, laatu, toimivat jäsenet ja ikäjakauma
* Taloudellinen asema
* Muut saadut avustukset, avustuslainat sekä niiden käyttö
* Avustuksen suunniteltu käyttötapa
* Hakijan omatoimivuus
* Avustuksen saamisen tarve
* Edellisenä vuonna saadun avustuksen käyttötilitys
Nuorisopalvelujen avustusta ei myönnetä
- Nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen, ylläpitoon ja perusparantamiseen
- Koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään nuorisotoimintaan.