Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ja muutokset

Tiivistelmä varhaiskasvatuspaikan hakemisesta

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisen asioinnin kautta.
Linkki ohjaa sinut vahvan tunnistautumisen kautta eDaisy-palveluun.
HAE VARHAISKASVATUSPAIKKAA TÄSTÄ (Linkki) Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta.
Hakemuksen voi tehdä lapsen laillinen huoltaja tai huoltajan asemassa oleva henkilö.

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen käsittelyajat ovat joko 14 päivää äkillisen työllistymisen tai opiskelun alkamisen vuoksi.
Muussa tapauksessa hakemuksen käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.
Käsittelyaika lasketaan hakemuksen saapumispäivästä alkaen.
Perheen hoitopaikkaa koskevat toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Mikäli hoidontarve muuttuu tai peruuntuu, on hakijan peruttava aiemmin toimitettu hakemus ja tehtävä uusi hakemus.

Päätökset ja paikan vastaanottaminen

Kun olet saanut päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, sovi lapsesi hoitopaikan kanssa hoitopaikkaan tutustumisesta.
Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle huoltajan hakemasta päivästä alkaen toistaiseksi tai määräajaksi, kuitenkin enintään esiopetuksen alkuun saakka.
Esiopetusaikaa koskevasta varhaiskasvatuksesta tehdään erillinen päätös.
Varhaiskasvatuksen järjestämisestä tehdään päätös sähköisesti.

Varhaiskasvatuspaikan vaihto ja muutokset sekä irtisanominen

Kun lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa, ja lapselle halutaan hakea siirtoa toiseen hoitopaikkaan tai irtisanoa paikka, haetaan muutosta tekemällä uusi hakemus ylläolevan linkin kautta. Linkki ohjaa sinut eDaisy-palveluun.
Hakemuksiin perustuvia siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Useimmiten siirrot toteutetaan elokuussa varhaiskasvatuksen toimintavuoden alusta.
Myös hoitoaikamuutokset tehdään myös ylläolevan linkin kautta.

Kun lapsi ei enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa, huoltaja ilmoittaa sähköisesti eDaisy-palvelun avulla mistä alkaen lapsi jää pois varhaiskasvatuksesta.
Paikan irtisanominen päättää voimassa olevan hoitosuhteen ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös mahdolliset aikaisemmin jätetyt siirtohakemukset toiseen yksikköön peruuntuvat.
Määräaikaiseksi vahvistettu hoitosuhde päättyy päätöksen määräpäivänä automaattisesti.
Mikäli lapselle tarvitaan myöhemmin hoitosuhteen päättymisen jälkeen uudelleen varhaiskasvatuspaikkaa, on tehtävä uusi hakemus.

Huom! KELA:sta haettavaa lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu.

Esikouluikäisen aamu- ja/tai iltapäivätoiminta

Mikäli esiopetus-ikäinen lapsi tarvitsee esiopetusosuuden lisäksi varhaiskasvatus-/hoitopaikan, voi paikkaa hakea sivun alussa olevasta linkistä.
Valitse yksikkötoiveeksi siinä tapauksessa Eskarit ja kerrothan tarvittavan hoitoajan välillä 6.30-17.00.
Mikäli lapsesi tarvitsee vuorohoitoa, valitse yksiköksi Eskarit-ryhmän sijasta vuorohoitopäiväkoti Muksuteekki lapsesi varhaiskasvatushakemukselle.

Henkilötietojen käsittely
Rekisteriselosteet ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestään tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista.

Tietosuojaseloste