Ympäristönsuojelu

Pyhäjärven ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata kaupungin asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät

 • ympäristönsuojelun lakisääteiset valvonta- ja edistämistehtävät kaupungin alueella
 • ympäristönsuojelun
  • suunnittelu
  • kehittäminen
  • ohjaus
  • neuvonta
 • ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, esitykset ja aloitteet
 • ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistus ja koulutus
 • yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ympäristönsuojeluasioissa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

Lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ympäristöhallinnon sivuilla.
 

Ympäristönsuojelu Pyhäjärvi
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi
 
Ympäristötarkastaja
Heikki Estola
p. 040 3008 271
heikki.estola(at)pyhajarvi.fi