Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelujen avustukset

Kulttuuripalvelun avustuksia voivat hakea paikalliset järjestöt ja yhdistykset sekä yksityishenkilöt. Avustusta voi hakea ainoastaan tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Hakemuksessa tulee selvittää mm. avustuksen käyttötarkoitus ja kustannusarvio sekä muilta tahoilta tulevat tai haetut avustukset. Aikaisempina vuosina saadut avustukset tulee myös mainita hakemuslomakkeessa.
 
Avustettavalla toiminnalla ja hankkeella tulee olla myös omarahoitusosuutta tai muuta rahoitusta, koska kulttuuritoimen avustuksilla ei ole tarkoitus rahoittaa haettavia hankkeita kokonaisuudessaan.

Toiminta-avustus

Avustusta myönnetään pyhäjärvisille yhdistyksille vuosittain toistuviin tapahtumiin tai toimintaan, joka on kulttuurielämälle merkittävää. Avustusta myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan.
Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon:
 • toiminnan laatu, laajuus, monipuolisuus ja näkyvyys
 • eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
 • toimintasuunnitelman mukainen toiminta
 • hakijan saamat muut avustukset
   

Kohdeavustus

Avustusta myönnetään pyhäjärvisille yhdistyksille, ryhmille tai taiteen tekijöille 
 • kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen (esim. näyttelyt/konsertit/teatteriesitykset), 
  tapahtuman tulee olla kuntalaisille avoin kulttuuritapahtuma.
 • kotiseututyötä ja kulttuuriperintöä tukevaan julkaisu- ym. toimintaan

Avustusta ei voida myöntää

 • peruskoulutukseen eikä ammatilliseen koulutukseen
 • irtaimen tai kiinteän omaisuuden hankintaan
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta.

Kohdeavustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla on pääasiallisesti puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus.

Tiedustelut:
Kulttuurituottaja Leena Mulari
leena.mulari(at)pyhajarvi.fi
p. 044 445 7606