Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Pyhäjärven rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja myöntää toimenpide-, rakennus- ja maisematyöluvat, ohjaa rakentamista ja valvoo kaavojen noudattamista.
Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusvalvonnasta saa tietoa kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista ja rakennelmista, sekä jäljellä olevasta rakennusoikeudesta hankkeen suunnittelua varten.

Rakentamisen luvanvaraisuus

Rakentaminen on luvanvaraista toimintaa ja edellyttää aina rakentajaa selvittämään mitä luvan saaminen edellyttää.

Maisemaa muuttavaan maisematyöhön on haettava lupa, samoin rakennuksen tai sen osan purkamiseen.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä rakennusvalvontaan ja kysy lisää!

  • Hakemukset suosittelemme tekemään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa: www.lupapiste.fi
  • Paperiset hakemukset ja ilmoitukset palautetaan rakennusvalvonnan osoitteeseen

Huomioithan, että paperisena toimitetuista hakemuksista peritään paperisten lupa-asiakirjojen skannausmaksu.

 

 

Rakennusvalvonta Pyhäjärvi
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi
 
Rakennustarkastaja
Marko Pohlman
p. 040 3008 260
marko.pohlman(at)pyhajarvi.fi
 
Lupasihteeri
Mervi Heinonen
p. 044 4457 815
lupasihteeri(at)pyhajarvi.fi
 

Me käytämme lupapistettä, tästä lupapiste-sivulle

Lomakkeet:

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Naapurin kuuleminen

Naapurin suostumus rakennuksen etäisyydestä

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennusjärjestys 2008

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta