Rakentaminen

Pyhäjärven kaupunki uudisrakentaa ja korjausrakentaa julkista omaisuutta rakennusten ja infran muodossa.
Kaupunki rakentaa itse sekä rakennuttaa kohteita, riippuen kohteiden suuruudesta.
Kaupungin rakennuskohteet määräytyvät investointiohjelman mukaan.
 
Kaupunki päättää haja-asutusalueiden rakentamista koskevista poikkeamisista sekä kaava-alueiden poikkeamisista ja suunnittelutarveratkaisuista.

 

 

Rakentamisen yhteyshenkilöt:

Antti Taskinen
rakennusmestari
p. 044 4457 690
antti.taskinen(at)pyhajarvi.fi
 
Sami Laukkanen
tekninen johtaja
p. 044 4457 684
sami.laukkanen(at)pyhajarvi.fi