Olet täällä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä)

Terveydenhuoltolain 12.1 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

HYTE-työryhmän tehtävänä on laajan hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvointiraporttien vuosittainen laadinta.

HYTE-työryhmä järjestää vuosittain myös järjestötapaamisia.

Yhteystiedot:
Jouni Tilli, HYTE-ryhmän puheenjohtaja, puh.044 445 7636 s-posti jouni.tilli(at)pyhajarvi.fi
Eeva Vaskilampi, HYTE-ryhmän sihteeri, puh. 044 4457608 s-posti eeva.vaskilampi(at)pyhajarvi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE)- ja lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE)- työryhmä:

 

Jouni Tilli hyvinvointijohtaja
Henrik Kiviniemi kaupunginjohtaja
Marja-Leena Lehtomäki perhekeskus, PPKY Selänne
Teuvo Blomberg perhekeskus, PPKY Selänne
Sirpa Pengerkoski sosiaalipalvelut, PPKY Selänne
Virpi Jaatinen ikääntyneiden palvelut, PPKY Selänne
Sami Laukkanen tekninen toimi
Essi Havana varhaiskasvatus
Juha Aho vapaa-aika, nuorisopalvelut
Marko Pehkonen vapaa-aika, liikuntapalvelut
kulttuurituottaja vapaa-aika, kultttuuripalvelut
Eeva Vaskilampi yhteisöasiamies
Satu Väyrynen siivous- ja ruokapalvelut
Raija Mykkänen siivous- ja ruokapalvelut
Taija Kekäläinen koulupsykologi
Mirka Majava koulukuraattori
Pentti Miettinen koulukuraattori
Jarkko Ojala Ikosen koulu
Tiina Ahola-Houtsonen Salmen koulu
Tuija Vanha-aho Pyhäjärven lukio
Sari Torssonen-Fagerlund Pyhäjärven 4H-yhdistys
Maija Huttunen Pyhäjäjärven Seurakunta

Koulujen vararehtorit ja koulukuraattorit
  -kiertävä vuoro