Olet täällä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä)

Terveydenhuoltolain 12.1 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

HYTE-työryhmän tehtävänä on laajan hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvointiraporttien vuosittainen laadinta.

HYTE-työryhmä järjestää vuosittain myös järjestötapaamisia.

Yhteystiedot:
Jukka Lehtosaaari, HYTE-ryhmän puheenjohtaja, puh.044 445 7636 s-posti jukka.lehtosaari(at)pyhajarvi.fi
Eeva Vaskilampi, HYTE-ryhmän sihteeri, puh. 044 4457608 s-posti eeva.vaskilampi(at)pyhajarvi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä:
Jukka Lehtosaari
Juha Aho
Marika Huitula
Eija Kinnunen
Henrik Kiviniemi
Tapio Laakso
Sami Laukkanen
Marja-Leena Lehtomäki
Hilkka Maliniemi
Pentti Miettinen
Marko Pehkonen
Eeva Vaskilampi    
Satu Väyrynen