Olet täällä

Työ ja elinkeino

Elinkeinorakenteen muutokseen varautuessaan Pyhäjärven kaupunki on panostanut viime vuosina merkittävästi eri elinkeinotoimenpiteiden eteenpäin viemiseen hankkeistamisen kautta. Pyhäjärven kaupunkistrategiassa vuosiksi 2018-2021 elinkeinojen kehittämisen strategiset tavoitteet on asetettu seuraaviksi:

- Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa 

- Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä

- Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen

- Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen

- Resurssiviisas Pyhäjärvi

- Tytäryhtiöiden elinvoimatyö 

- Kestävät ja vaikuttavat investoinnit

- Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita