Olet täällä

Ryhmäperhepäivähoidon yksiköt

Ryhmäperhepäiväkodin toiminta-ajatus
  • Päiväkodinomaista varhaiskasvatusta pienemmissä lapsiryhmissä

Lapsiryhmät ja henkilökunta

Ruotasen alueen ryhmäperhepäiväkoti tarjoaa arkisin kodinomaisen ja rauhallisen hoitopaikan päivähoitoikäisille lapsille.
Henkilökunta työskentelee tiiminä lasten hoitoaikojen mukaisesti (1 hoitaja/ 4 lasta).

  • Veitikat, 12-paikkaa 
  • Vekarat, 12-paikkaa 
  • Vesselit, 8-paikkaa

Lisäksi ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään Salmenportissa, jossa henkilökunnan mitoitus on sama (1 hoitaja/ 4 lasta).

  • Veijarit, 12-paikkaa
Toimitilat ja välineet
Ryhmäperhepäiväkodin käytössä on entisistä Ruotasen alakoulun tiloista saneeratut tilat, joissa on tilaa niin lasten leikeille, ruokailulle kuin levollekin. Ryhmäperhepäiväkodissa on eteistila, WC/vaipanvaihtopiste ja jakelukeittiö.
Sisusturatkaisuissa on huomioitu pienten lasten päivittäisen hoidon sujuminen, lasten turvalliset ja luovuuteen kannustavat leikkimahdollisuudet ja hoitajien työergonomia.
Piha- ja leikkialueet ovat lapsiryhmien yhteiskäytössä. Lähellä olevat Ruotasen alueen ulkoilu- ja liikunta-alueet (urheilukenttä/luistinrata, pururata/valaistu hiihtolatu) ovat myös ryhmäperhepäiväkodin liikunta- ja ulkoilupaikkoja.
 
Yhteistyö
Pyyrimme yhdessä kodinomaisen, lämpimän ja avoimen ilmapiirin luomiseen lasten, vanhempien ja hoitajien välillä.
Yhteistyö lasten,vanhempien ja henkilökunnan kesken on kaiken hoito- ja kasvatustyön perusta.                                                                                
Jokaiselle lapselle laaditun hoitosopimuksen mukaisesti teemme lapselle oman henkilökohtaisen suunnitelman (lapsen vasu).
 
Toiminta
Päivittäisessä toiminnassamme korostuvat kiireettömyys ja leikki. Vaikka tietty päivärytmi, jossa lapsen tarpeiden mukainen toiminnallisuus ja lepo vuorottelevat, on tärkeää, että emme toimi minuuttiaikataululla vaan annamme myös lapsen oman mielenkiinnon määrittää toimintaamme.
Asetamme vanhempien kanssa yhdessä sopien selkeät hoitoajat ja toiminnan rajat, joiden puitteissa lapset voivat olla lapsia.
Pyrimme siihen, että jokaisella lapsella olisi päivittäin mahdollisuus aikuisen jakamattomaan huomioon ja läheisyyteen.
Lapsiryhmien leikeissä ja pienissä yhteisissä toimintatuokioissa opettelemme ryhmässä toimimisen ja toisen huomioonottamisen taitoja.
Liikunta-, loru/laulu-, luku- ja pelituokiot tarjoavat monia oppimisen mahdollisuuksia ja lapsen itsetuntoa vahvistavia kokemuksia.
Käsillä tekemisen iloa lapset kokevat askarrellessan, piirtäessään, maalatessaan ja muovaillessaan.
Myös maistuva ruoka on osa hyvää hoitoa. Ateriat toimitetaan ryhmäperhepäiväkotiin tarjoiluvalmiina keskuskeittiöltä. Terveelliset ruokailutottumukset omaksutaan jo pieninä.
 
Yhteystiedot
hiisimuorin.hoiva(at)pyhajarvi.fi
 
Veitikat   
p. 040 350 5942  
 
Vekarat
p. 040 038 2013  
 
Vesselit
p. 040 719 4260
 
Osoite
Tornitie 1
86900 Pyhäkumpu
 
 
Veijarit
p. 044 445 7669
 
Osoite
Mustaparrantie 1
86800 Pyhäsalmi
 
                                                                  
Esimies
Perhepäivähoitajien ohjaaja
Kirsi Syrjä