Olkkosen alueen osayleiskaava

Olkkosen alueen osayleiskaava

Pyhäjärven kaupungin tavoitteena on kehittää Olkkosen alueelle energiakäänteen ja vihreän energian hankkeiden keskittymä. Avustuksella tehdään yleiskaavan päivitys ja laaditaan asemakaava sekä tehdään normaalia laajemmat kaavoituksen taustaselvitykset, jotta alue toimisi aitona ns. to go-alueena energiaintensiiviselle teollisuudelle. Pohjois-Pohjanmaan liiton EMMI-hankkeen myötä alue on nostettu yhdeksi koko maakunnan lupaavimmista tulevista vihreän vedyn tuotantoalueista, perustuen mm. sähkönsiirtoinfraan ja alueen moniin energiantuotantohankkeisiin. Konkreettiset toiminnot kattavat mm. power-to-X (esim. vihreä vety), power-to-x-to-power, akkuvarastot, biohiilen tuotanto, biokaasun tuotanto ja kiertotalousterminaalitoiminnot.
 
Hanke toteutetaan Ympäristöministeriön vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi myönnetyn erityisavustuksen rahoituksella.
 
Pyhäjärven kaupungin ja Pyhäjärven Callion tavoitteena on kehittää Olkkosen alueelle energiakäänteen
ja vihreän energian hankkeiden keskittymä. Yleiskaava laaditaan noin 665 hehtaarin suuruiselle alueelle Pyhäsalmen taajaman itä puolelle.
Suunnittelualueen alustava rajaus on esitelty OAS asiakirjan kansilehdellä. Osalla alueesta on voimassa vuonna 2020
hyväksytty Ruotasen yleiskaava.
Olkkosen alue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä
Pyhäsalmen taajamasta hyvien liikenneyhteyksien varrella valtatie 27 läheisyydessä, alueella ei sijaitse
merkittävästi asutusta ja alueelle on mahdollista kaavoittaa riittävän laajoja tonttialueita
energiahankkeiden tarpeisiin.
 

Kaavahankkeet ovat tulleet vireille kaupunginvaltuuston päättäessä kaavoituskatsauksesta 3.4.2023 § 13. Kaavamuutoksesta on laadittu MRL:n 63 §:n 1 momentissa tarkoitetut osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta tekninen lautakunta päätti 13.6.2023 § 68. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat on pidetty MRA:n 30 §:ssä mainitussa tarkoituksessa yleisesti nähtävänä ajalla 28.6 – 28.7.2023 kirjastossa, Laitisentie 6 sekä kaupungin nettisivulla www.pyhajarvi.fi, ajankohtaista.

Kaupunginhallitus käsitteli Olkkosen osayleiskaavan Ehdotuksen pvm. 17.6.2024 ja päätti asettaa osayleiskaavan ehdotuksen materiaalin nähtäville.