Olet täällä

Kunnallinen perhepäivähoito

 
Perhepäivähoito on kodinomainen vaihtoehto päiväkotihoidolle
Lapsiryhmän koko voi olla korkeintaan neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien. Lisäksi ryhmään voi kuulua yksi osapäiväinen esikoululainen. Perhepäivähoitajat ovat koulutettuja; ammatiltaan he ovat lähihoitajia, päivähoitajia ja perhepäivähoitajia. Kunnallinen perhepäivähoito on ohjattua ja valvottua varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa. Lapsen/lasten edun mukaisesti hoito voi erityistilanteissa tapahtua myös lapsen  kotona tai ns. kolmiperhepäivähoitona. 
 
Perhepäivähoidon toiminta-ajatus
Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinmaisen ja yksilöllisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus kiireettömään hoitopäivään - leikkiin ja perushoitoon. Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa on osa lapsen elinikäisen oppimaan oppimisen polkua. Jokaiselle päivähoitoikäiselle lapselle aikuisen turvallinen, jakamaton huomio on arvokasta. Pienimpien perhepäivähoito painottuu hoitamiseen. Perhepäivähoidossa  vartuessaan lapset oppivat vuorovaikutusta ja omaksuvat erilaisia oppimisen taitoja pienryhmässä.
Hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa oleville lapsille nimetään hoitajan lomien ja lyhyiden äkillisten poissaolojen varalta varahoitopaikka ryhmäperhepäiväkodeista tai päiväkodeista. Lapsi voi mennä hoitajan poissaollessa tarvittaessa varahoitoon huoltajan ilmoituksen mukaisesti.
 
Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma
Perhepäivähoidossa noudatetaan Pyhäjärven kaupungin yhteistä varhaiskasvatussuunnitelmaa. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu). Lapsivasu laaditaan lapsen yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Lapsen vasussa huomioidaan kunkin lapsen, vahempien ja hoitajan näkemykset ja toiveet. Vasujen avulla raamitetaan kullekin lapselle omia tavoitteita, toimintamuotoja ja käytäntöjä. Perhepäivähoidon lapsilähtöinen arjen toimintaa arvioidaan ja päivitetään lasten tarpeiden mukaisesti. Hoitajille vasut ovat tärkeä työväline toiminnan suunnttelussa ja päivittäisessä työssä. Kun perhepäivähoidossa aikuiset päättävät lapsen asioista, huomioidaan päätösten teossa lapsen etu.
 
 
Yhteystiedot                                                                    
Perhepäivähoitajien ohjaaja
Kirsi Syrjä
040 821 5529
kirsi.syrja(at)pyhajarvi.fi