Moskuankankaan tuulivoiman osayleiskaava

Moskuankangas tuulivoiman yleiskaavan hankkeen tiedot ja käsittelyvaiheiden materiaalit on koottu tälle hankesivulle. Täältä löytyy ajantasainen tieto kaavaprosessista koko kaavaprosessin ajan.

Pohjan Voima Oy suunnittelee enimmillään 28 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Moskuankankaan alueelle.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä ja yksikköteho 6-12MW. Moskuankangas tuulivoimapuisto kattaa noin 4 061 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien sekä Metsähallituksen maalle.

Tehtävänä on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan kaavaprosessin kanssa erillismenettelyssä. Aloitusvaiheessa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville. Kaavaprosessin kanssa rinnan kulkee YVA-prosessi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen prosessina.

Kaupunki toimii kaavaprosessin johtajana ja hoitaa kaavaprosessin kuulemiset. ELY toimii YVA-prosessin johtajana ja hoitaa YVA-kuulemiset.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.

OAS sisältää yhteismenettelyn kuvauksen, hankkeen kuvauksen, suunnitelman osallistumisesta, ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sekä hankealueen nykytilan kuvauksen.

Pyhäjärven kaupunki käsitteli OAS-asiakirjan 21.2.2023 teknisen lautakunnan kokouksessa. OAS on asetettu nähtäville 8.3 - 8.4.2023 väliseksi ajaksi.

Hankkeesta järjestettiin 14.3.2023 klo 17–19 yleisötilaisuus Pyhäjärven kaupungintalolla osoitteessa Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi, jossa esiteltiin OAS ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)-ohjelma.