Työ ja elinkeino

Elinkeinorakenteen muutokseen varautuessaan Pyhäjärven kaupunki on panostanut viime vuosina merkittävästi eri elinkeinotoimenpiteiden eteenpäin viemiseen. Pyhäjärven kaupunkistrategiassa vuosiksi 2022-2025 elinkeinojen kehittämisen strategiset tavoitteet on asetettu seuraaviksi:

  • Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa
  • Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä
  • Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen
  • Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen
  • Resurssiviisas Pyhäjärvi
  • Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa
  • Kestävät ja vaikuttavat investoinnit
  • Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita