Hautakankaan tuulivoiman osayleiskaava

Infinenergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat enimmillään 50 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Hautakankaan alueelle.
Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Hautakankaan tuulivoima-puisto kattaa noin 6475 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien, Kärsämänjärven yhteismetsän, Metsähallituksen, UPM-Kymmenen ja muutaman muun metsätaloutta yritystoimintana harjoittavan yrityksen maille.
Tehtävänä on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle.
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan kaavaprosessin kanssa yhteismenettelyssä. Aloitusvaiheessa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) liitetään ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma. Valmisteluvaiheessa YVA-selostus liitetään kaavan valmisteluaineistoon. Menettelyn tuotteena syntyy osayleiskaava ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.
Kaupunki toimii prosessin johtajana ja hoitaa kaavaprosessin kuulemisten lisäksi myös YVA-kuulemiset. Yhteismenettely on sovittu 7.4.2020 pidetyssä YVAL 8 § mukaisessa viranomaisten ennakkoneuvottelussa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.
Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.
OAS sisältää yhteismenettelyn kuvauksen, hankkeen kuvauksen, suunnitelman osallistumisesta, ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sekä hankealueen nykytilan kuvauksen.
Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, joka on aloittanut 17.12.2020.
Kaavan aikataulutavoitteena on luonnoskäsittely keväällä 2022 ja ehdotuskäsittely alkuvuodesta 2023 ja hyväksyminen kesällä 2023.
Kaupunginhallitus on käsitellyt kaavanehdotusvaiheen käsittelyn 6.2.2023 kokouksessaan. Kaava on nähtävillä 1.3 - 30.3.2023 välisen ajan.
Kaavaehdotuksesta järjestettiin yleisötilaisuus torstaina 2.3.2023 klo 18.00 – 20.00 Pyhäjärven kaupungin valtuustosalissa.
Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Hautakankaan tuulivoiman osayleiskaavan vaiheen 1 kokouksessaan 29.5.2023.
Hautakankaan tuulivoiman osayleiskaavan vaihe 1 on saanut lainvoiman pvm. 18.7.2023. Osayleiskaava lisätään kaupungin karttapalveluun kohtaan osayleiskaavayhdistelmä.
Kaavoitus jatkuu vaiheen 2 osalta.