Kaupunginhallituksen avustukset

Pyhäjärven kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustuksia paikallisille yhteisöille. Avustukset ovat haettavissa keväisin ilmoitettujen hakuaikojen mukaisesti Akkuna-palvelussa. Avustukset on tarkoitettu lasten ja nuorten, sairaiden ja vanhusten palveluja edistävien yhdistysten toimintaan. Avustusta voi hakea myös tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Yhdistyksen tulee olla pyhäjärvinen yhdistys eikä yhdistys voi saada avustusta kaupungin muista avustusmäärärahoista.

Kylien kehittämis- ja toiminta-avustusten hakuaika on keväisin samaan aikaan yhteisöavustusten kanssa. Avustukset on tarkoitettu kylien elinoloja kehittävän toiminnan tukemiseen. Kylien toiminta-avustus on 150 euroa/kylä. Lisäksi kylä voi saada toisen 150 euroa kyläneuvoston kokouksiin osallistumisesta. Kehittämisavustus on 50% toteutuneista kustannuksista oman työn osuus mukaan lukien. Toiminta-avustusta ja kehittämisavustusta voi hakea samalla lomakkeella Akkuna-palvelussa. Kyläneuvosto käsittelee saapuneet hakemukset ja esittää ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. 

Myönnettävät avustukset ja niiden määrärahat käsitellään vuosittain talousarvion yhteydessä.