Tietosuoja

Asiakaspalvelupiste Pyhäjärven kaupungintalolla
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi

Pyhäjärven kaupungin tietosuojavastaava
Anita Rättyä
Joki ICT Oy
tietosuoja-asiantuntija
tietosuojavastaava
p 040.646 0213
tietosuojaatjict.fi (tietosuoja[at]jict[dot]fi)