Miljardin Pyhäjärvellä löytyy rooli juuri sinulle!

Meille Pyhäjärvelle kohdistuu miljardin euron uusiutuvan energian investoinnit vuosien 2021-2027 aikana. Ensimmäisinä vuosina nämä investoinnit koostuvat energian tuotannosta ja varastoinnista. 

Tuulivoimahankkeiden osuus miljardista on noin 500 miljoonaa euroa. Jo toteutuneita on näistä Murtomäen puisto, joka on tuotantovaiheessa. Hybridihankkeet (eli yhdistetyt tuuli- ja aurinkovoimapuistot) muodostavat yli 400 miljoonan euron investointikokonaisuuden. Esimerkiksi Murtomäki II-hanke ja Nurmesnevan hanke ovat tällaisia hybridihankkeita. Aurinkovoima on tuotantonäkökulmasta erittäin hyvä vastinpari tuulivoimalle, varsinkin kun näitä tukevat riittävän suuret akustot. 

Aurinkovoimahankkeita on Pyhäjärvellä kehitteillä ja näistä ensimmäinen, Callio Solar Park, jo rakenteillakin. On erittäin todennäköistä, että juuri aurinkovoimahankkeita kypsyy investointivalmiuteen ja rakennusvaiheen saakka vuoteen 2027 mennessä vielä lisää.  Sähköasemien ja siirtolinjojen osalta alueellamme on jo menossa investointeja, ja ne lisääntyvät tulevina vuosina huomattavasti. Kantaverkon laajennus Pyhäjärvelle, Harjulinjan rakentaminen, merkitsee paljon sekä uusiutuvan energian tuotanto- ja varastointihankkeillemme, kuten myös energiaintensiivisen teollisuuden paikkakunnalle etabloitumiselle.

Investointiaalto vaikuttaa monella positiivisella tavalla sekä kaupungin talouteen että paikallisten yksityistalouksiin. Kaupunkitaloudelle suurin yksittäinen positiivinen vaikutus on kiinteistöveropohjan laajentuminen. Vuoteen 2027 mennessä energiainvestointien maksama kiinteistöverokertymä kasvaa merkittävästi ja moninkertaistuu vuoteen 2029 mennessä.

Tämä antaa kaupungille mahdollisuuden panostaa uudella tasolla kilpailukykyynsä, eli satsata kuntalaisten palveluinfraan. Samalla meillä on vahva viesti antaa niin kuntalaisille, yhteistyökumppaneillemme kuin kaupungin henkilöstöllekin siitä, että Pyhäjärvellä on hyvä tulevaisuus edessään ja me pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Investointiaalto antaa paljon positiivisia vaikutuksia myös yksityistalouksille. Investoinnit tuovat työtä niin rakentamisen yhteydessä kuin huoltotoimintoihinkin liittyen. Lisäksi maanvuokratulot ja käyttökorvaukset ovat monissa hankkeissa erittäin merkittäviä.

 

Lisätietoa: Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, 044 4457 701