Yksityinen varhaiskasvatus

Tiivistelmä yksityinen varhaiskasvatus

  • Yksityinen varhaiskasvatus on osa kunnan valvomaa ja ohjaamaa varhaiskasvatuksen palveluiden kokonaisuutta,
    ja se järjestetään Opetushallituksen määräyksen mukaisesti.

  • Perheet voivat valita lapselleen yksityisen varhaiskasvatuksen, jonka järjestämiseksi on mahdollista saada
    yksityisen hoidon tukea. Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus Pyhäjärven kaupungin järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona perheet voivat valita lapselleen yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu suoraan yksityiselle palveluntuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaksi.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen päivähoidon järjestämiseksi on mahdollista saada yksityisen hoidon tukea.
Tukeen kuuluu:

  • hoitoraha, jonka suuruus riippuu lapsen päivähoito-oikeuden laajuudesta
  • hoitolisä, jonka suuruus riippuu vanhempien tuloista

Yksityisen hoidontukea maksetaan huoltajan hakemuksesta. Tukea maksetaan perheen jokaisesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta päivähoitoikäisestä lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä oppivelvollisuusikään saakka. Tuki maksetaan kunnan hyväksymälle yksityiselle palveluntuottajalle. Huoltajat maksavat yksityisen hoidon palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisen asiakasmaksun. Yksityisen hoidontukea koskevaa lisätietoa on saatavilla KELA:sta

Yksityisen hoidontuen kustannukset maksetaan KELA:lle Pyhäjärven kaupungin varhaiskasvatuksen menoista. Kun perhe ostaa palvelua hoiva- tai hoivapalveluyritykseltä, joka tarjoaa palvelun lapsen kotona, perhe voi saada verotuksessa kotitalousvähennystä mutta ei KELA:n maksamaa yksityisen hoidon tukea.


Kunnan valvontavastuu ja yksityisen palveluntuottajan velvollisuudet

Kunnalla on valvontavastuu oman kunnan alueella toimivista yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista. Yksityinen palveluntuottaja on varhaiskasvatuslain (540/2018 44 §) mukaisesti velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen toiminnasta ennen toiminnan aloittamisesta tai sen muuttamisesta toimintaa valvovalle viranomaiselle. Yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista pidetään varhaiskasvatuslain mukaista rekisteriä varhaiskasvatuksen valvontaa ja tilastointia varten.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noudatettava varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä muita varhaiskasvatusta ohjaavia lakeja ja määräyksiä.
Yksityinen varhaiskasvatus on järjestettävä lapsen edun mukaisesti, ja lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Omavalvontasuunnitelma on palvelulupaus turvallisuudesta ja laadusta

Varhaiskasvatuksen asiakasturvallisuuden ja laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi yksityisen palveluntuottajan on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jossa kuvataan suunnitellut menettelytavat ja siinä käytettävät asiakirjat. Omavalvontasuunnitelma on julkinen, ja se on pidettävä yksityistä varhaiskasvatusta järjestävässä yksikössä nähtävillä. Omavalvontasuunnitelman totetutumista on seurataan ja sen ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. .

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta ja ohjaus:
Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto, paikanpäällä asiointi ajanvarauksella

Marjoniementie 1, 86800 PYHÄSALMI
Puh. 044 445 7966
vk.palvelutoimistoatpyhajarvi.fi (vk.palvelutoimisto(at)pyhajarvi.fi)