Du är här

Työllisyydenhoidon keinoja

Työkokeilu

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työpaikalla toteutettavan työkokeilun avulla voit saada jalkasi työpaikan oven väliin, kun palaat työmarkkinoille tai olet aloittamassa uraasi. Työkokeilun aikana saat työttömyysetuutta ja voit saada kulukorvausta.

Lisätietoja Työ- ja elinkeinotoimiston nettisivulta: 
Työkokeilun kautta työmarkkinoille - TE-Palvelut

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Palkkatuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa elämänhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Voit rakentaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita, kun osallistut kuntouttavaan työtoimintaan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.

Kuntouttavan työtoimintaa järjestää kunta. Pyhäjärvellä kuntouttava työtoiminta järjestetään  Työntalo Namolla, Työpajalla, Ppky Selänteen toimipisteissä tai yhdistyksissä. TE-toimiston asiantuntija ja Ppky Selänteen sosiaaliohjaaja laativat kanssasi aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä. 

Lisätietoja:
Kuntouttava työtoiminta – kunta tukee työllistymistäsi - TE-Palvelut
www.finlex.fi, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta