Du är här

Sysselsättningskoordinator

Sysselsättningskoordinatorn hjälper dig att bland stadens eller samkommunen Peruspalvelukuntayhtymä Selännes enheter eller föreningar hitta arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetsplatser för arbetsprövning och lönestöd samt koordinerar stadens arbete med lönestöds- och obligatorisk sysselsättning.

I sysselsättningskoordinatorns uppgifter ingår också beviljandet av Pyhäjärvitillägg, sommarjobb för ungdomar, nätverkssamarbete och koordinering av verksamheten.

Sysselsättningskoordinatorns uppgifter sköts av:
Marita Rytkonen
t. 044 4457651,
Stadshuset i Pyhäjärvi
Ollintie 26