Du är här

Stadsstyrelsen

Ordinarie möten hålls som regel
den andra måndagen i månaden med början kl. 15.00
Utöver ordinarie möten håller styrelsen bokslutsmöte och
budgetmöte

Stadsstyrelsen i Pyhäjärvi 1.6.2017 ‒ 31.5.2021        

 

Ordförande Personliga
reservmedlemmar 

Kauranen Asko ordf. (C)

Kauranen Aila (C)

Jussinniemi Jouni I vice ordf. (VF)
Leskinen Jorma (VF)

Hynninen Mirja II varapuh.joht. (SDP)

Majava Hanna-Reetta  (SDP)

Ledamöter
 
Koski Heikki (C) Parttimaa Mauri (C)
Pappila Eeva-Riitta (C) Kärkkäinen-Rytkönen Marita (C)
Haapanen Pauli Aukusti  (KD)

Kurtén Kjell (SFP)

Leppäharju Raija  (PRO) Liuska Markku  (PRO)