Du är här

Panläggning

För organiseringen och styrningen av markanvändningen av Pyhäjärvi stads områden utarbetas generalplaner och stadsplaner.
Generalplanen anger huvuddragen i kommunens markanvändning. Stadsplanen anger användningen och byggnadsplaner för ett begränsat område inom kommunen.

Information om aktuella planprojekt finns tillgängliga i planläggningsöversikten.

Planläggningsöversikten 2017 kan laddas ned längst nere på sidan.


Planerare:
Teknisk direktör
Sami Laukkanen
tfn 044 4457 684
sami.laukkanen(at)pyhajarvi.fi