Du är här

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Pyhäjärvi stad / Bildningssektorn
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi

Bildningsdirektör
Jouni Tilli
jouni.tilli(at)pyhajarvi.fi    
tfn 044 445 7636 

Sekreterare
Tuula Ruotanen
tuula.ruotanen(at)pyhajarvi.fi
tfn 040 038 8137

Arkivsekreterare
Aili Pesonen
aili.pesonen(at)pyhajarvi.fi
tfn 044 445 7604

Rektor för Salmen koulu
Tiina Ahola-Houtsonen
tiina.ahola-houtsonen(at)pyhajarvi.fi
tfn 044445717

Rektor för gymnasiet
Tuija Vanha-aho
tuija.vanha-aho(at)pyhajarvi.fi
tfn 0444457718

Hoijakkas daghemsföreståndare
Essi Havana
tfn 044 445 7966                                                                                                          
essi.havana(at)pyhajarvi.fi

Muksuteekkis daghemsföreståndare
Hannariitta Pääkkönen
tfn 040 350 5921
hannariitta.paakkonen(at)pyhajarvi.fi