Du är här

Kontaktuppgifter

Tekniska nämndens förvaltning ansvarar för hela tekniska nämndens kontorstjänster, samt planeringen och byggandet av investeringssidans objekt.

Förvaltningen utför förutom den tekniska styrelsens och de allmänna kontorstjänsterna följande uppgifter:

- rådgivningstjänster
- fakturering och inkasso
- avtal

Kontaktuppgifter
Pyhäjärvi stad / Tekniska nämnden
PB 15
86801 Pyhäsalmi 

Teknisk direktör
Sami Laukkanen
tfn 044 4457 684
sami.laukkanen(at)pyhajarvi.fi
- ledning av den tekniska nämnden, stadsplanering, mätning och planläggning, jord- och skogsbruk, investeringar

Byggmästare
Antti Taskinen 
tfn 044 4457 690
antti.taskinen(at)pyhajarvi.fi
- underhåll av stadens fastigheter
- stadens eget byggande
- allmänna områden (parker, torg, frilufts- och idrottsområden, hamnar och bryggor)
- allmänna vägar, lättrafikleder, dagvatten, vägbelysning, soptipp
- Verkstad

Kontorssekreterare
Tarja Kangas   
tfn 044 4457 740
tarja.kangas(at)pyhajarvi.fi

Kontorssekreterare
Marjo Komu
tfn 040 1808 573
marjo.komu(at)pyhajarvi.fi

Hyresbostäder
KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI
Ollintie 23 A 1
86800 PYHÄSALMI

VD
Sari Ahola
0400-688 516
sari.ahola@pyhajarvi.fi

 

Teknisk disponent
 

Byggnadsinspektion
Tf. miljöchef
Sanna Räty
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi
040 300 8270 eller
040 300 8275
sanna.raty(at)selanne.net

Pyhäjärvi ja Kärsämäki
Marko Pohlman
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi
040 3008 260
marko.pohlman(at)selanne.net

- Torsdagar i Kärsämäki

Pyhäjärvi
Riitta Suvilehto
044 4457 815
riitta.suvilehto(at)selanne.net