Du är här

Handikapprådet

Handikapprådet är stadens och på dess områdes verkande handikapporganisationers samarbetsorgan.
Handikapprådet sammanträder flera gånger om året.
Som Handikapprådets ordförande verkar Kalevi Lehtomäki och som sekreterare Eeva Vaskilampi tfn 044 4457 608 e-post eeva.vaskilampi(at)pyhajarvi.fi.

Pyhäjärvi Handikappråds sammansättning 1.6.2017-31.5.2019

medlem reservmedlem
Lehtomäki Kalevi, ordf Huttunen Matti
Oravakangas Maarit, vice ordf Mustaparta Seija
Hänninen Aune Ruotoistenmäki Sirkka
Kinnunen Mauri -
Hälinen Mika Lapinkoski Liisa
Rauno Merja -
Syrjä Pirjo -
Ohtonen Jani -
Sami Laukkanen  
Minna Malila