Du är här

Grundläggande utbildning

I Pyhäjärvi ges grundläggande utbildning i fyra grundskolor och ett gymnasium. Klassbunden specialundervisning för elever i grundskolans årsklasser 1‒6 ges i Ikosen koulu och för årsklasserna 7‒9 i Salmen koulu.

Undervisningen vid förlängd läroplikt sker i Ikosen koulu.
 

Skol- och helgdagar under läsåret 2018-2019

Skolstart torsdag 9.8.2018
Höstlov vecka 43
Jullov 22.12.2018‒6.1.2019
Sportlov vecka 10
Skolavslutning 1.6.2019