Du är här

Gemansam servicepunkt

Förutom stadens tjänster erbjuder den gemensamma servicepunkten assistans av arbets- och näringsbyrån.

Den gemensamma servicepunkten assisterar huvudsakligen med kundservice relaterad till initiering och rådgivning; besluten fattas alltid på TE-kontoret. I den gemensamma servicepunkten betjänas man med till exempel med distribution av broschyrer och blanketter, rådgivning, mottagande av ansökningar och vägledning för användning av nättjänster.

Den gemensamma servicepunkten tillhandahåller en kundterminal med internetanslutning och en elektronisk ID-kortläsare. Med terminalen är det möjligt att till exempel söka efter information om lediga platser, och anmäla sig som arbetssökande.

Med fjärrservice avses myndighetstjänster som erbjuds via videosamtal eller arbetsstationernas videokonferensprogram.
Kunden kan vid den gemensamma servicepunkten via videosamtal diskutera med ett TE-kontor på en annan ort, om videokonferenstiden i förväg avtalas mellan myndigheten och kunden.

Enligt stadsstyrelsens beslut kan den gemensamma servicepunktens öppettider tillfälligt ändras, på grund av semester, annan frånvaro, IT-relaterade orsaker eller andra tvingande skäl.
 
Avvikande öppettider meddelas på stadens www-sidor under punkten ”Aktuellt / Ajankohtaista".


Den gemensamma servicepunkten är belägen i stadshuset (genast till vänster om huvudingången) och öppettiderna är (vardagar) följande:
MÅN‒ONS & FRE kl. 09.00‒11.00 samt kl. 12.00‒15.00
och TORS kl. 08.00‒15.30