Du är här

Föredragningslistor och protokoll

Beslut/Protokoll för beslutande organ

Föredragningslistor och protokoll för stadens olika beslutande organ finns till offentligt påseende i stadens webbtjänst. Föredragningslistan ersätts med protokollet när detta är färdigt. I regel publiceras protokollen på webben när mötesprotokollet är justerat. Till den del besluten är offentliga finns mötesprotokollen också till påseende på respektive förvaltnings kansli på nedan nämnda klockslag.

Stadens verk och kanslier är i regel öppna kl. 9.00–15.00.

Föredragningslistor och protokoll till 31.7.2021

Föredragningslistor och protokoll från1.8.2021