Du är här

Bildningssektorn

Bildningssektorn tillhandahåller högkvalitativa utbildnings-, skolnings- hobby-, kultur- och rekreationstjänster för stadens invånare. Målsättningen är att garantera människor i alla åldrar möjligheten till livslångt lärande samt utveckling av färdigheter för både privat- och arbetsliv.