Du är här

Arbete och sysselsättnings

Vid förberedelserna för näringsstrukturens reform har Pyhäjärvi stad under de senaste åren investerat betydligt i drivandet av olika sysselsättningsåtgärder genom projektering. För att säkerställa förvaltningen och effektiviteten i de av stadskoncernen ledda projekten, stadens samarbetsprojekt och andra viktiga sysselsättningsåtgärder, kommer åtgärderna under våren 2017 att sammanställas till en projektportfölj, som ska fungera som ett strategiskt verktyg för koncernledningen samt som stöd vid beredning och beslutsfattande. Kontaktinformation för företagen i Pyhäjärvi hittas i Företagsregistret.