Olet täällä

Yritysideakilpailu

Pyhäjärven Yritysideakilpailu 2020:n säännöt

Kilpailulla haetaan Pyhäjärvelle toteuttamiskelpoisia yritysideoita, joiden pohjalta Pyhäjärvelle voisi syntyä uusia yrityksiä tai olemassa oleville yrityksille kasvua.
 

1 § Kilpailuaika

Yritysideakilpailun ideoiden jättöaika alkaa 20.5.2020 ja päättyy 31.7.2020.
Kilpailuehdotuksen on oltava palautettuna kaupungin www-sivujen kautta Pyhäjärven kaupungin elinkeinotoimelle 31.7.2020 mennessä linkin kautta. Osallistu kilpailuun tästä.
Ideaan liittyviin kysymyksiin voi vastauslinkin kautta vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

2 § Yritysideakilpailun kilpailukategoriat

1. Tätä paikallista palvelua tarvitaan / näitä tuotteita ostaisin paikkakunnalta (paikkakunnalta puuttuvat tuotteet ja palvelut).

2. Tälle pyhäjärviselle palvelulle tai tuotteelle olisi Suomessa ja maailmalla tarvetta (haetaan euro maailmalta kotiin).                           

Lisäohje idean esittämiseen:

Mieti ideasi kannalta ainakin seuraavia kysymyksiä:
Mille kohderyhmälle palvelu ja/tai tuote on tarkoitettu? 
Kuvaa tuotteen tai palvelun tuottamisen menetelmä ja mistä keskeisistä kustannuseristä tuotteen tai palvelun hinta muodostuu?
Miksi asiakas sen ostaisi Pyhäjärvellä tai muualla?  Tulisiko kyseisellä palvelulla tai tuotteella toimeen kokoaikaisesti vai sivutoimisesti?
Kuvaile, mitkä ovat selvittämäsi kilpailuedut ja markkinoiden kilpailutilanne?
Hahmottele ideasi yhteydessä myös, miten toiminta aloitetaan ja miten sen markkinointi ja myynti tehdään sekä Pyhäjärvellä että muualla.
Esittämäsi yritysidean ei tarvitse olla valmis, vaan sitä voidaan tarvittaessa kehittää ja muokata. Tärkeintä on kuitenkin mm. edellä esitetyt kysymykset idean yhteydessä käsitellä.

3 § Yritysideakilpailun palkinnot  

Molempien kategorioiden paras yritysidea palkitaan 1.000 euron tunnustuspalkinnolla. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan pienempiä palkintoja. Yritysideoita arvioimaan asetetaan monijäseninen raati. Osallistua voi myös anonyymisti, joskaan anonyymin idean voittaessa palkinto annetaan paikalliselle hyväntekeväisyyskohteelle.

4 § kilpailuraati ja parhaiden ideoiden valinta

Kilpailuun asetettu raati arvioi ideoita ja painottaa seuraavia kriteereitä ja arvioi ideaa kokonaisuutena kriteerien valossa: Konkreettisuus, innovatiivisuus, toteuttamiskelpoisuus, taloudellinen realismi, soveltuvuus Pyhäjärvelle ja yhteistyöhakuisuus. Raati voi epäselvissä tapauksissa kysyä lisätietoja ja -selvityksiä idean esittäjältä. Raati valitsee palkinnonsaajat 28.8.2020 mennessä. Valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja julkistetaan sen jälkeen mediassa ja kaupungin sekä yhteistyökumppaneiden omissa tiedotuskanavissa.

Raadissa ovat edustettuina Pyhäjärven kaupunki, Pyhäjärven Yrittäjät ry, rahoitussektori ja NIHAK ry sekä Pyhäjärven Kehitys Oy.

5 § Osallistumisoikeus

Pyhäjärven yritysideakilpailu on avoin kaikille ihmisille, jotka jättävät ehdotuksen näiden sääntöjen ja kilpailua koskevien muiden ohjeiden mukaisesti. Yritysidean pitää liittyä Pyhäjärvellä tuotettaviin yksityisiin palveluihin tai tuotteisiin. Esimerkiksi idean esittäjän iällä tai asuinkunnalla ei ole väliä.

6 § Oikeudet esitettyyn yritysideaan

Lähettämällä yritysideansa kilpailuun osallistujat vastaavat ja sitoutuvat siihen, että kilpailuun toimitetut ideat eivät sisällä tai loukkaa kenenkään kolmannen tahon tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia ja että kilpailuun osallistuja voi luovuttaa oikeudet idean hyödyntämiseen. Kilpailun tarkoituksena on nostaa keskusteluun uusia realistisia Pyhäjärven elinkeinoja edistäviä yritysideoita. Näin ollen kilpailuun ilmoitetut ideat ovat vapaasti sekä idean esittäjän, että kaikkien muidenkin hyödynnettävissä. Pääasia on, että Pyhäjärvi kehittyy.