Olet täällä

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Tiivistelmä varhaiskasvatuspaikan hakemisesta

 

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta:
HAE VARHAISKASVATUSPAIKKAA TÄSTÄ (Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta.)
Hakemuksen voi tehdä lapsen laillinen huoltaja tai huoltajan asemassa oleva henkilö.

Varhaiskasvatushakemus paperisena

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös paperisella hakemuksella, jonka voi tulostaa täytettäväksi tästä.
Hakemuskaavakkeita on saatavilla myös varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa.
Paperihakemukset tulee palauttaa varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon: Marjoniementie 1, 86800 PYHÄSALMI
Tarvittaessa jo toimitettua hakemusta voi tarkentaa tai täydentää (hakemuksen täydentävät liitteet) ottamalla yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen käsittelyajat ovat joko 14 päivää äkillisen työllistymisen tai opiskelun alkamisen vuoksi.
Muussa tapauksessa hakemuksen käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.
Käsittelyaika lasketaan hakemuksen saapumispäivästä alkaen.
Perheen hoitopaikkaa koskevat toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Mikäli hoidontarve muuttuu tai peruuntuu, on hakijan peruttava aiemmin toimitettu hakemus ja tehtävä uusi hakemus. 

Päätökset ja paikan vastaanottaminen

Kun olet saanut päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, sovi lapsesi hoitopaikan kanssa hoitopaikkaan tutustumisesta.
Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle huoltajan hakemasta päivästä alkaen toistaiseksi tai määräajaksi, kuitenkin enintään esiopetuksen alkuun saakka.
Esiopetusaikaa koskevasta varhaiskasvatuksesta tehdään erillinen päätös.
Varhaiskasvatuksen järjestämisestä tehdään palvelupäätös, joka lähetetään huoltajille kirjallisena postitse.

Varhaiskasvatuspaikan vaihto

Kun lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa, ja lapselle halutaan hakea siirtoa toiseen hoitopaikkaan, haetaan siirtoa tekemällä uusi hakemus sähköisen asioinnin kautta.
Hakemuksiin perustuvia siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Useimmiten siirrot toteutetaan elokuussa varhaiskasvatuksen toimintavuoden alusta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
Kun lapsi ei enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa, huoltaja ilmoittaa kirjallisesti lomakkeen avulla mistä alkaen lapsi jää pois varhaiskasvatuksesta.
Lomake: Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen (pdf). Ilmoitus palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.
Paikan irtisanominen päättää  voimassa olevan hoitosuhteen ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös mahdolliset aikaisemmin jätetyt siirtohakemukset toiseen yksikköön peruuntuvat.
Määräaikaiseksi vahvistettu hoitosuhde päättyy päätöksen määräpäivänä automaattisesti.
Mikäli lapselle tarvitaan myöhemmin hoitosuhteen päättymisen jälkeen uudelleen varhaiskasvatuspaikkaa, on tehtävä uusi hakemus.

Huom! KELA:sta haettavaa lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu.

 

 

 

Henkilötietojen käsittely
Rekisteriselosteet ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestään tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista.

Tietosuojaseloste