Olet täällä

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä 
tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. 
 
Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. 

Ppky Selänteen alueella toimivan potilas- ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät tästä.