Olet täällä

Hallintotoimi

Hallintotoimi vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta ja toimittamisesta toimielinten
käsiteltäviksi tuottaa koko kaupungin toiminnan ja talouden tilaa koskevia tietoja ja toteuttaa toiminnan ja talouden seurantaa,
valvontaa ja suunnittelua vastaa koko kaupunkikonsernin toiminnan ohjaamisesta ja yleisestä tiedottamisesta.
 
Hallintotoimen tehtävänä on lisäksi
- kunnallisten, valtakunnallisten ja ylivaltakunnallisten vaalien järjestäminen
- ohjata ja edistää kaupungin työllisyydenhoitoa
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehittäminen
- velkaneuvonnan ja velvoitetyöllistämisen järjestäminen
- arkistotoimen hoitaminen
 
Keskushallinnon kirjaamo, yhteispalvelupiste, saapuva- ja lähtevä posti ja monistuspalvelut sijaitsevat hallintotoimessa.
 
Pyhäjärven kaupunki ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon ja it- palvelut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä,