Olet täällä

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatushakemusken täyttäminen ja tietojen täydentäminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan  sähköisellä hakemuksella. Paikkaa voi hakea myös paperisella hakemuslomakkeella.

Hakemukseen tarvittavat liitteet 
Kokoaikaisen ja säädettyä laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksistä on huoltajan annettava erillinen selvitys. Vuorohoitopaikkaa haettaessa annetaan selvitys. Vuorohoitopaikkaa haettaessa annetaan selvitys vuorohoidon tarpeen perusteista. Oikeus vuorohoitoon on niillä lapsilla, joiden hoidontarve perustuu molempien huoltajien tai ainoa huoltajan vuorotyöhön.

Hakemuksen käsittely 
Hakemuksen saavuutua, esimies ottaa yhteyttä asiakkaaseen  käsittelyn edetessä. Tarvittaessa toimitettua hakemusta voi täydentää (esim. täydentävät liitteet) ottamalla esimieheen yhteyttä siihen hoitopaikkaan, minne lapselle on ensisijaisesti haettu hoitopaikkaa tai muuttaa hakemuksen tietoja perumalla jätetyn hakemuksen ja toimittamalla uuden hakemuksen.

Päätökset ja  paikan vastaanottaminen
Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle huoltajan hakemuksen mukaisesti, kuitenkin enintään esiopetuksen alkuun saakka. Päätöksen varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä ja lapsen hoitopaikkasijoituksesta tekee varhaiskasvatuksen  viranomainen. Päätös lähetetään perheelle kirjallisesti. Kun perhe saa päätöksen hoitopaikan myöntämisestä ja hoitopaikasta, päätöksen mukana tulee vastaanottoilmoitus, jolla perhe vahvistaa hoidon alkamisajan hoitopaikkaan. Toiselta paikkakunnalta muuttava perhe saa hoitoonotto-päätöksen, kun perheellä on kotiosoite Pyhäjärvellä.

Entä jos et otakaan tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa vastaan
Varhaiskasvatushakemuksessa tiedustellaan huoltajien toiveita hoitopaikasta. Jos huoltajat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa, tulee heidän ilmoittaa peruminen mahdollisimman pian ennen hoidontarpeen alkamista. Halutessaan huoltajat voivat jäädä jonottamaan toista hoitopaikka, vaikka ottavatkin tarjotun hoitopaikan vastaan. 

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa 
Ennen hoitosuhteen alkua perheillä on mahdollisuus tutustumisjaksoon hoitopaikkassa. Lapsi ja vanhempi tutustuvat hoitopaikkaaan, hoitajiin, tiloihin ja muihin lapsiin.Tutustumisjakso on pohja kasvatuskumppanuuteen ja alkaa vastuuaikuisen yhteydenotosta huoltajaan ja aloituskeskustelun sopimisesta.

Muutokset varhaiskasvatuksen tarpeessa ja hoitopaikan irtisanominen
Muutokset hoitosuhteessa ja paikan irtisanominen  tehdään kirjallisesti. Muutokset/ilmoitukset voivat huoltaja toimittaa sähköisesti tai toimittamalla kirjallisen ilmoituksen lapsensa hoitoapaikkaan. Hoitosuhde päättyy vain kirjalliseen hoitopaikan irtisanomiseen.