Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksuja peritään päiväkoti- ja perhepäivähoidossa olevista lapsista.

Maksut ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain ja sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset. Kun asiakasmaksuja koskevassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, tarkistetaan asiakasmaksuja uusia määräyksiä vastaaviksi.

 Maksun suuruuteen vaikuttavat:

  • perheen koko
  • perheen tulot
  • varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä
  • varattu varhaiskasvatusaika

Maksu peritään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksun määrittämiseksi huoltajat toimittavat tuloselvityksen ja liitteeksi tulotodistukset. Lapsen hoitopaikan johtaja tekee maksupäätökset lapsi- ja perhekohtaisesti. Perhekohtaisten maksun määräytymisperusteiden muuttuessa tarkistetaan maksua huoltajan toimittaman kirjallisen selvityksen mukaisesti seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Muutostietolomake tästä.

Maksut laskutetaan maksupäätösten mukaisesti. 

Asiointi varhaiskasvatuksen maksuasioissa virka-aikana ma -pe klo 8.30 – 15.30.

Päiväkodit Hoijakka ja Muksuteekki, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito

Hilkka Maliniemi
p. 040 3505 921
Tunturitie 23, 86800 PYHÄSALMI

Tarkempia tietoja maksujen yleistä perusteista palvelutoimistosta:
Sirpa Lipponen
p. 044 4457 669
Ollintie 26, 86800 PYHÄSALMI                                                                      

Linkki maksuesitteeseen ja maksulaskuriin