Olet täällä

Strategiat ja säännöt

Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia 

Valtuustokausittain uusittava / päivitettävä tulevaisuusstrategia on osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Tulevaisuusstrategiassa päivitetään visio, määritellään valtuustokauden loppuun ulottuvat strategiset tavoitteet, tavoitteille kriittiset menestystekijät sekä edelleen kriittisille menestystekijöille toiminnalliset tavoitteet. 

Strategia on johtamisen ja päätöksenteon väline, joka yhtäältä ohjaa kaikkinaista päätöksentekoa lautakuntatasolta aina valtuustotasolle saakka.  

Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia 2013-2017

Hallintosääntö

Henkilöstöhallinnon ohjeita

Kyläneuvoston toimintasääntö

Luottamushenkilöpalkkiot

Pyhäjärven kaupungin konserniohje

Savuton Pyhäjärvi

Valtuuston työjärjestys